Vi har fått olika uppgifter under veckan bland annat har vi läst boken ”Samarbete” och Raffe Räv och Ekorren Snick hade blivit osams och Raffe hade blivit väldigt arg på Snick. Vi har pratat om hur man kan bli vänner efter att olika konflikter som kan uppstå i barnens vardag.