Klicka nedan för att ta del av vår skolinformationsfilm som detta år ersätter det traditionsenliga skolinformationsmötet inför skolvalet ht-22 – Mycket nöje!