Idag började eleverna ett nytt läsår 2020/2021. I dessa Coronatider var det inte gemensam samling på skolgården utan vi fick sprida ut oss. 

 När man börjar åk 1 brukar faddrarna i åk 4 uppvakta med en T-shirt och hälsa eleverna välkomna in i skolan.

Även Förskoleklassen uppvaktas av sina faddrar i åk 3 med sång och en liten present.