Skolinformationsmöte inför skolvalet till förskoleklass 2019/2020. Träffa personal och ledning samt få information om vår verksamhet samt hur skolvalet går till.

Måndagen 14 jan kl 18:30 i skolans matsal.

Välkommen!