Vi ritar av barnens kroppsbild och mäter längden. Vi pratar om var händerna ,fötterna och resten av kroppen heter. Barnen väljer vilken Babbelfärg de vill vara.

Barnen väljer vilken Babbel de vill måla av i färg.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet, nyfikenhet,kreativitet och lust att leka och lära. (Lpfö18 s.13)