Inför stundande halloween passade vi idag på att skriva spökhistorier. För att komma i stämning började Lena med att berätta en spöksaga. Alla eleverna fick sedan välja precis vad deras spökhistoria skulle handla om. Spännande och läskiga historier växte fram.
 .