Vi öppnar upp för alternativa aktiviteter på multiarenan under morgonfritids. Idag körde vi Sten, Sax och Påse