Vi har besökt skogen, letat smÄkryp och reflekterat kring myror och spindlar.

Vi har introducerat en talsten för att förstÀrka talutrymmet i gruppen.