Denna vecka har vi fokuserat på matematik och rörelse.