V. 3
I vårt projekt har vi nu fokus på Sagor/högläsning. Barnen får ta med sin favorit bok hemifrån som de sedan får redovisa för sina kompisar.
Syfte med högläsning: stimulera barnens språkutveckling genom att uppmuntra och ta tillvara på deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt.

Lärande: Barnen ska erbjudas att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning i olika former och samtala om dessa.

Denna veckan har vi även fått besök av vår fina kompisklass från Ramlösa Friskola.

En fin vecka tillsammans 💛