Genom att ta på dig olika strumpor är du med på att uppmärksamma människor med Downs syndrom och slår ett slag för alla människors lika värde och rättigheter. 🤘🧦
 Barnkonventionens grundprinciper * Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

Vi träffade kompisklassen idag och barnen hade så himla roligt med de äldre barnen från skolan (5e klassare). De tog så fint hand om våra stjärnor.