Nu börjar det närma sig examen för mig (Emina) och Kholoud. Sidan om vår VFU läser vi en kurs som heter ”verksamhetsutveckling” där vi har valt att tillsätta lite material ute på gården med tanke på att vi är ute mycket. Vi tog med oss en gammal blomsterlåda som nu har introducerat för mångubbarna. Vi har hjälpts åt att fylla den med grus som underlag för att skapa olika miljöer med koppling till projektet ”jag och min omvärld”. Barnen fick i uppdrag att samla in naturmaterial när vi var i skogen som kan användas i skapandet. Syftet med detta är att utveckla en miljö utomhus som ska upplevas som en lustfylld plats och möjliggöra ett lärande. Det ska bli intressant att se vilka miljöer de snappat upp och väljer att ska skapa under kommande vecka 😊