”Sura tanten” är en favorit på idrotten. Man ska ta sig fram och stjäla hennes äpple innan ”tanten” dem. Här går man in för uppgiften till 100%