Idag övade vi vår samarbetsförmåga med hjälp av tangram. Med hjälp av de olika tangrambitarna skulle eleverna, i grupper, bygga precis samma figur som visades på pappret. En från varje grupp fick springa, memorera bilden och springa tillbaka för att försöka bygga det man kom ihåg, sen var det näste elevs tur.

Som sagt, vår samarbetsförmågan övades, men även minnet och konditionen fick sig en omgång.