Vi fick ett videomeddelande från Tigern Li, han hade hamnat i bråk med sin kompis och sagt massa taskiga saker. Li ville ha hjälp av barnen om hur han skulle gå tillväga och vad han borde ha gjort istället! Vidare pratade vi om Barnkonventionens Artikel 2, att ingen får diskrimineras.

Vi har även jobbat med boken ”det är orättvist” med Simon och Filip som hamnar i en konflikt. Genom att skapa ett seriesamtal kunde vi rita upp varje händelse och känsla från boken, vart gick de fel och hur kan vi förändra. Tillsammans med barnen kunde vi tillsammans komma på en bättre lösning för att hjälpa Filip och Simon för att förändra resultatet. Barnen hade fina tankar och idéer.