Nu försöker vi få in alla medeltidens kungar. För att hjälpa oss på traven arbetar eleverna med att göra en egen tidslinje. De ska i korthet redogöra för tio kungar från 1250 talet till 1520 då Kristian Tyrann iscensatte Stockholms blodbad.