Skapande av Dadda. Färg och måla tycker barnen är kul.