I vårt projekt kring skapandet utmanas barnen i sitt matematiska tänkande med fokus på färg & form. Våra formkompisar har hälsat på oss och vi har skapat de olika geometriska formerna.Vi har även varit på formjakt! Barnen hittade : Cilla cirkel ⭕️ Ruth Rektangel, Kaj Kvadrat. Det var lite svårare att Tim triangel, men vi kommer att fortsätta att söka efter våra form kompisar, kanske vi hittar Tim triangel på nästa formjakt . Flertal av barnen är riktigt bra på att beskriva och urskilja de geometriska formerna.