Vi har introducerat vårt tema som vi ska arbeta med ett antal veckor framöver – Barnkonventionen. Vi inledde med att visa en kort film som vi sedan tillsammans reflekterade kring. Vi fick många intressanta svar och perspektiv från barnen!