Under denna vecka har barnen reflekterat kring bilderna de tagit under trygghetsvandringen förra veckan. Barnen kom med många goda tankar och exempel på vilka åtgärder vi kan behöva uppmärksamma och utveckla för att de ska känna sig trygga på förskolan. Alla barn har rätt till trygghet enligt barnkonventionen.

Det blev även mycket skapande med ny lera, där fantasin tränas för fullt och i vår matematikhörna har det fyllts på med nya utmaningar.