Mycket utelek för 6 åringarna där vi bland annat förbereder oss för skolan! Vi tränar på att samarbeta, lösa konflikter och stötta och hjälpa varandra på olika sätt! Vi hälsar även på Frasse och Bittan som arbetar i förskoleklassen 👍