V 40 ⭐️

Denna veckan har vi introducerat DODDO som står för Värdegrunden – vi fokuserar på det sociala samspelet i gruppen. Vi har samtalat kring hur man är en bra kompis och hur man vill att kompisar ska vara mot dem. Vi har haft samarbetsövningar och högläsning kring kompisskap. Vi har även startat upp med Veckans kompis, där vi lyfter barnens styrkor, ” vad är veckans kompis bra på ”. 

Diddi som står för kreativitet och skapande följer vårt projekt och kom med ett uppdrag till barnen. De erbjöds att skapa sin egen babblare🎨

En bra vecka på Stjärnskottet ⭐️💛