Idag var vi på vår första värdegrundsträff i Adolfsbergskyrkan. Adolfsbergskyrkan anordnar ett värdegrundsprojekt för årskurs 6 där fokus ligger på samarbetsövningar, värderingsövningar och dilemmaövingar. Under projektets gång kommer det även lyftas tankar kring livet och hur man formats till den man är. Under dagens träff visade eleverna delaktighet och trygghet. En fin stund!