Vi undersöker och testar. Hur många kulor kan du lasta på din “pråm”?