Vårt bibliotek har nu blivit digitaliserat. Alla böckerna har blivit registrerade via en scanner och elever samt personal kan nu låna böcker via vår egen lånekiosk. Väldigt behändigt och smidigt helt enkelt!

Genom att varje låntagare nu har fått ett eget lånekort med magnetremsa kan man sköta sina lån och återlämningar helt själv.

I samband med “uppgraderingen” av biblioteket har det fyllts på med massor av spännande böcker och mycket med påverkan från elevers önskan.

Vissa nyheter och serier uppmärksammas på visningsväggen.

Här kan man krypa in och sjunka ner i någon bra bok om man känner att man vill det.