Hej!! Nu har vi kommit igång med vårt projekt och i dag har vi haft “lillmöte”, (Dvs att vi delat barnen i tre grupper och haft samtalsmöte kring ett ämne/frågor). I bifogad fil kan ni ta del av våra frågor. Diskussionerna kommer att sammanställas senare.

Vårt projekt och nyfikenhetsfråga

 

frågor om delaktighet och inflytande