Vattenexperiment: vatten, olja och karamellfärg Igår gjorde vi ett roligt experiment. Vi ställde hypoteser och observerade. Det väckte nyfikenhets frågor kring hur materialet förflyttade sig samt hur materialet sjönk ner. Därmed förklarade vi varför sjönk eller flyttade materialet. Inne i målverkstaden testade vi olika färgvarianter såsom vaxfärg och oljefärg samt vattenfärg. Vi ställde oss runt kring bordet. Materialet är nu ett rektangulärt papper, vaxfärg och oljefärg. Barnen roterade runt och fick fortsätta rita tillsammans på varandras teckningar. Vi avslutade aktiviteten med att barnen fick måla med vattenfärg antingen med penseln eller svamparna 🧽