Ännu en produktiv och rolig vecka är förbi.

Vi har haft vår första idrottslektion inomhus tillsammans med Emmy. Mycket uppskattat att vara tillbaka på Harlyckan. 

VI har börjat arbeta med stenåldern, äldre stenåldern. Superspännande, där vi tittat på filmer, läst faktatexter, gjort tankekartor och läsförståelse. 

På svenskan gjorde vi bingo med j-ljudet. Mycket uppskattad kooperativ övning med hjälp av mini White boarden.

På matten har vi fortsatt arbeta med ekvationer och även gjort skolverkets bedömningstest.