Barnen leker för fullt och vårt kök är väldigt populärt!

Under vecka 39 har den fria leken och samlingarna stått i fokus. Barnen får dagligen möjligheter att leka fritt och det är en stor del av deras utveckling som ni kan se på bilden nedan. Barnen fick själva välja vilket rum de ville leka i och vi pedagoger delade upp oss utefter det. Barnen hade tid och utrymme att välja vad de ville leka med och hade också möjligheten att leka tillsammans. Det lektes mycket i köket, med djuren, med duplo och plus-plus.  

Vi har dagligen en samling tillsammans på solstrålen och vi tänkte att ni skulle få en liten inblick i hur den kan se ut. Vi brukar ha en trumma vi använder oss av för att gå igenom alla som sitter med i samlingen och här får barnen möjligheter att lära sig alla kompisarnas namn genom upprepning och de får även öva på turtagning. Vi använder oss av vår sångpåse med lite olika spännande saker i och i den får barnen plocka upp den saken som dem finner intressant och vill sjunga om. Även här övar barnen på turtagning och att man ibland behöver vänta en stund tills att det blir ens tur. Barnen tränar även på finmotorik, grovmotorik och sitt ordförråd. Vi har även börjat med yoga i våra samlingar som ni kan läsa om i tidigare inlägg. Sen har vi introducerat ett nytt moment för terminen i samlingen där vi har gjort bildkort på barnen och vi pratar om vem som är hemma respektive på förskolan. Barnen får i den mån de själva kan berätta om de själva är på förskolan och när vi har lagt ut alla korten räknar vi tillsammans barnen på korten och mattan och kollar så antalet stämmer överens. När samlingen sedan är slut får de en och en komma och hämta sitt kort och ge det till pedagogen som samlar in korten.