Den 24 oktober uppmärksammade vi FN-dagen på solstrålen genom att först kolla på en video där barn enkelt förklarar vad barnkonventionen är. I videon berättar dem bland annat att alla barn har rätt till vård när det behövs och att det är FEL för vuxna att slå barn. Vi lyssnade även på ”barnkonventions låten” och låten om pusselbitar. När vi lyssnat på låtarna och pratat med barnen om vad det är för dag idag så fick barnen varsin pusselbit som dem fick rita på hur de ville. När alla barn hade ritat färdigt satte vi ihop alla pusselbitar till en stor bit.

Barnkonventionens grundprinciper:

* Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

* Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa.

* Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt.

* Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad.

Här kan ni ta del av hel barnkonventionen: https://unicef.se/barnkonventionen

 

 

Den 27/10 hade vi nallefest. Barnen fick ta med sig ett gosedjur till förskolan och alla som ville fick berätta vad sitt gosedjur hette och var den sover någonstans. Några barn berättade även vart de fått sitt gosedjur ifrån. Sen  dansade och sjöng vi tillsammans i ljuset av discolampan och ballongerna som vi hängt upp. Nallarna fick som ni hör en väldigt bra fest!