Medan några barn målade på kartor lekte och byggde vi andra tillsammans. Det var ett fint samarbete mellan barnen och de byggde tillsammans. Höga torn, hus, stall och bondgårdar.