Idag fick barnen i uppdrag av Diddi att hålla i dansstoppet själva i smågrupper. ( Lpfö18 förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler)

Vi arbetar med färgerna grön och röd . När färgen grön visades skulle vi hoppa upp och ner och när färgen röd visades var det stopp, vi skulle sluta hoppa och stå stilla på stället.