Denna veckan har de lite äldre eleverna på Cirkeln gjort egna berättelser.
De fick fem bildkort, och uppdraget var att utifrån dessa bilder göra en berättelse. Eleverna fick arbeta i mindre grupper och resultatet blev många spännande och väldigt fantasifulla små berättelser.
Som avslutning fick eleverna läsa upp sina berättelser för sina kompisar.
Då eleverna fick reflektera över vad de hade fått lära sig, så svarade några elever på följande sätt :
– vi har fått lära oss att skriva.
– jag har lärt mig att rita en säl.
– vi har fått lära oss att samarbeta
– vi har fått lära oss att göra en berättelse.