Utöver miniröris har vi fortsatt arbeta med jaget. Uteaktiviteter, skapande med staffli i naturen . Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.Lpfö18 S.13