Bakrutan gör bananmuffins härliga skratt och tillsammans räknar vi mått , pratar ingredienser och använder våra sinnen. (Lpfö 18. S13) Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp.

Vi skapar ett Babbeland av barnens egentillverkade Babblare i trolldeg.