Idag när det var fint väder passade vi på att undersöka vår vilopuls och arbetspuls. Vi mätte vår vilopuls genom att räkna våra pulsslag under femton sekunder och sedan multiplicerade vi med fyra för att få antal slag per minut. Därefter gjorde vi en pulshöjande aktivitet under ca tre minuter för att kunna mäta vår arbetspuls. Avslutningsvis undersökte vi hur lång tid det tog innan vi var tillbaka på vilopulsen. Resultatet redovisades i en tabell och i ett diagram.