Något som blivit väldigt populärt hos barnen på solstrålen är yoga. Vi har tillsammans skapat yogakort som vi försöker få tillfälle att få in i vår verksamhet varje vecka. Sedan vi presenterade yoga för barnen har de visat på väldigt stort intresse och utveckling motoriskt. Barnen får en och en välja ett yogakort de tycker ser intressant ut. Yoga var väldigt uppskattat hos barnen och ett barn sa att hen ville ta hem korten så de kunde göra yoga hemma. Yoga kommer vi fortsätta med på förskolan eftersom det var populärt och bra för både barn och vuxna 😀

Lpfö 18: • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande, • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,